ఫిలిం ఫెడరేషన్ కార్యదర్శిగా బందరు బాబి

ఫిలిం ఫెడరేషన్ కార్యదర్శిగా బందరు బాబి

తెలుగు సినీ ఎంప్లొయ్ ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవికి ఏకగ్రీవంగా ఆర్ వెంకటేశ్వరరావు (బందరు బాబి) నియమితులు అయ్యారు. తెలంగాణా సినిమటోగ్రఫీ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారితో తో జరిగిన మర్యాద పుర్వాక బేటిలో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన బందరు బాబి ని అభినందించారు. బందరు బాబి తో పాటు సినిమా ప్రొడక్షన్ ఎక్షిక్యూటివ్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ కే. అమ్మిరాజు ,కాదంబరి కిరణ్ లు కూడా ఈ బేటిలో పాల్గొన్నారు. బందరు బాబి ఇటీవలే తెలుగు సినిమా ప్రొడక్షన్ ఎక్షిక్యూటివ్ యూనియన్ కు కూడా జనరల్ సెక్రటరీ గా నియమితులు అయ్యారు. సినిమటోగ్రఫీ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ బందరు బాబిని అభినందిస్తూ ఫిలిం ఫెడరేషన్ అభివృద్ధి కృషికి పాటుపడాలని సూచించారు. తనకు సహకరంచిన అద్యక్షులు కొమర వెంకటేష్ గారికి బాబి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *